top of page

Bojanje i lakiranje

  • 1 h
  • od 100 kn (13,27EUR)
  • Customer's Place

Service Description

Lakiranje stolarije 100,00 kn/ m2 (13,27 EUR) Bojanje vrata 400,00 kn/ kom (53,09 EUR) Bojanje vrata sa štokom 500,00 kn/ kom (66,36 EUR) Bojanje cijevi metala 15,00 kn/m (1,99 EUR) Boja nije uključena u cijenu radova.


Contact Details

+ +385993379069

kucnimajstorsibenik@email.com

Novo Naselje 109b, Bilice, Croatia


bottom of page