top of page

Bojanje zidova/ gletanje

  • 1 h
  • od 10 kn (1,33 EUR)
  • Customer's Place

Service Description

Bojanje zidova po m2 - 1 sloj boje 30,00 kn/ m2 (3,98 EUR) - 2 sloja boje 50,00 kn/ m2 (6,64 EUR) - 3 sloja boje 70,00 kn/ m2 (9,29 EUR) Impregnacija zidova 20,00 kn/ m2 (2,65 EUR) Bojanje zidova s impregnacijom 40,00 kn/ m2 (5,31 EUR) Struganje stare boje sa zidova 10,00 kn/ m2 (1,33 EUR) Gletanje zida 25,00 kn/ m2 (3,32 EUR) Boja nije uključena u cijenu.


Contact Details

+ +385993379069

kucnimajstorsibenik@email.com

Novo Naselje 109b, Bilice, Croatia


bottom of page